Under våren 2014 flyttade vi till en ny motorgård!

Nu håller vi till i Låstad ca: 1,5 mil norr om Skövde.

På tomten finns bla. två fotbollsplaner och en folkpark

Klubbhuset Klubbhuset
Danskväll Danskväll
Parken sedd från framfartsvägen Parken sedd från framfartsvägen
Dansbanan Dansbanan